Kommunismens Brott

Startsidan

Asien
Baltikum
Latinamerika
Polen
Ryssland
Tjeckoslovakien
Ungern
Östtyskland

Frihetskämpar
Hedersmedlemmar
Intervjuer
Kända kommunister
Kommunistiska partier
Missbruket av psykiatri
Putin FSB/KGB
KGB-män
Föreningen Expo

Bokrecensioner
Clartéförbundet
Contras nätbokhandel
Hjälpcenter
Mitt möte med KGB
Musik
SKP gav mig psykisk ohälsa
Svenska Memorial
Videomaterial
Övrigt

Forum
Gästbok
Länkar
Några viktiga ord
Om sidan

Clartéförbundet

Svenska Clartéförbundet finns på olika orter i Sverige och ordnar möten och studier, men dess främsta praktiska uppgift är att understödja tidningsutgivningen.

Det svenska Clarté bildades i början av 1920-talet som en del av den internationella clartérörelsen, vilken var en reaktion på första världskrigets katastrof. mikael-ngo.jpgDen internationella clartérörelsen är sedan länge upplöst. På 30-talet var svenska Clarté en viktig samlingsplats för socialistiska intellektuella och antifascister, årtiondena efter andra världskriget blev det en av de få mötespunkterna för socialdemokrater och kommunister.

Under 1960- och 70-talet spelade Clarté en central roll i vänsterrörelsen på universitet och högskolor och var i huvudsak en kamporganisation för diverse dagsfrågor. De viktigaste var studentfackliga, stöd till arbetarklassen och antiimperialism. Sedan början av 80-talet är tidskriftsutgivningen den viktigaste uppgiften, och anknytningen till studentvärlden är inte längre lika stark.

Grunden för förbundets verksamhet ges av programmet från 1998:
Clarté är en partipolitiskt obunden organisation, som strävar efter att kritiskt undersöka vår tid sociala och ekonomiska system, samhällsinstitutioner, politiska ideologier och kulturella strömningar. Vårt mål är en socialistisk samhällsordning, det vill säga en samhällsordning där folket har såväl den politiska som ekonomiska makten.

Socialismen är vårt mål. I följande artikel Vad är socialismen? uttrycker vi socialismens ide:
Kapitalismen - det är vad vi har nu (kallas numera "marknaden"). Socialismen blir däremot vad vi väljer att göra den till. Den innebär att produktion och samhälle organiseras utifrån de arbetandes behov och att klassamhället avskaffas. Andra uppgifter som förbundet ägnar sig åt är att delta i vänsterns debatt om aktuella frågor på diverse öppna möten, se nedan.

Vi lägger här in info om Clarteförbunder ovan här. Dom sprider socialistisk propaganda på Universitet skolor etc etc. Dom tänker inte ens på alla dessa offer som drabbats av socialism. Det är mycket märkligt att Svenska myndigheter tillåter denna organisation att fritt verka överallt på skolor runt om i vårt land. Hade det gällt ex en högerextrem organisation hade den stoppats med en gång med all rätt. Men när det gäller en socialistisk organisation så finns det inget som helt samvete hos dessa socialister. Svenska kommunister och socialister mer eller mindre hånar alla offer för socialistiska diktaturer genom att låta organisationer som dessa att sprida sin dynga på våra universitet etc.