Kommunismens Brott

Startsidan

Asien
Baltikum
Latinamerika
Polen
Ryssland
Tjeckoslovakien
Ungern
Östtyskland

Frihetskämpar
Hedersmedlemmar
Intervjuer
Kända kommunister
Kommunistiska partier
Missbruket av psykiatri
Putin FSB/KGB
KGB-män
Föreningen Expo

Bokrecensioner
Clartéförbundet
Contras nätbokhandel
Hjälpcenter
Mitt möte med KGB
Musik
SKP gav mig psykisk ohälsa
Svenska Memorial
Videomaterial
Övrigt

Forum
Gästbok
Länkar
Några viktiga ord
Om sidan

Contras nätbokhandel

Böcker
Agapov, Valentin; Mitt Ryssland 145:- Arrabal, Fernando; Brev till Fidel Castro 50:- Barron, John; KGB i dag 70:- Barron/Paul; Terrorns Kambodja 50:- Beckmann, Petr; Säkrast med kärnkraft 50:- Bourdeaux; Litauen - korsens land 50:- Bukovskij, Vladimir; Moskva och fredsrörelsen 50:- Burke, Edmund; Reflektioner om franska revolutionen 180:- Carlsson, Carl: Marsianerna har landat 100:- Carlsson, Mogens; Jag var fånge i Sovjet 50:- Churchill,Winston S; Till Västs försvar 50:- Ekelund, Erik; Ingen av officerarna bar uniform 210:- Eriksson, Elina; Den dubbla resan 145:- Finnpers, Åke; Grupp Polstjärnan 1940 190:- Gorkij, Maxim; Obekväma tankar om Oktoberrevolutionen 50:- Gustafsson, Gösta; Fadern, Sonen och den Enfaldige Åklagaren 50:- Hammar/Melander (red.), Sovjets sammanbrott 50:- Hane, Lennart (red): Rättvisan och psykologin 180:- Hansson, Tommy; Destruktörerna 190:- Hansson, Tommy; Det gröna Sverige 210:- Hansson, Tommy; Krigsförbrytaren 145:- Hansson, Tommy; Neutralitetsmyten 75:- Hansson, Tommy: Ondskans imperier 250:- Hansson, Tommy; Skandalen Oktober 50:- Hansson, Tommy; Slaveri i vår tid 180:- Hansson, Tommy:; Åter till det kalla kriget 100:- Himiläinen, Oskar; Främmande fosterland 50:- Huyn, Hans Graf; Uppmarschen 50:- Häggman, Bertil; Desinformation 50:- Häggman, Bertil; Frihetskämpar 50:- Häggman, Bertil; Medlöparna 130:- Häggman, Bertil; Moskva och terroristinternationalen 50:- Häggman/Skard; Så arbetar kommunistpartierna 50:- Ignats, Ülo; Den sjungande revolutionen 50:- Ignats, Ülo; Har freden en chans? 50:- Ivarsson, Magnus; Vänsterns konungadöme 200:- Iveroth, Axel; Det goda samhället 25:- Johannessen Lars, J´s lilla konversationsmarxikon 50:- Johansson & Stein; Frihetens Idéer 50:- Karlsson, Ingmar; Kina i våra hjärtan 130:- Karlsson, Paul; Dömd på förhand 50:- Küng, Andres, Estland vaknar 80:- Lahti, Ann-Mari; Mitt möte med KGB 135:- Leys, Simon; Kinesiska skuggbilder 80:- Lundahl, Björn: Sagan om kejsarens nya kläder 180:- Lundmark, Jan: Höginkomsttagarnas skatterevolt 210:- Lundmark, Jan: Kriser i svenska börsbolag 210:- Nixon, Richard; Det verkliga kriget 80:- Olin, K-G: Grafttonaffären 210:- Olsson, Kenth: Affärernas Sverige 190:- Ossmer, Per; Caprice Serieuse 100:- Ossmer, Per: Beria och andra dikter 80:- Ossmer, Per; Spårljus 50:- Persson, Bill; Tankar om nyliberalismen 130:- Rydenfelt, Sven; Bönder, mat, socialism 50:- Rydenfelt, Sven; På upptäcktsfärd i marknadsriket 80:- Sanden, Einar; Eva - agent för KGB 50:- Silamikelis, Valentins; Baltutlämningen 235:- Sjövall, Björn; Kulturrevolution 50:- Solzjenitsyn, Alexander; Västerlandets Misstag 50:- Stevenson, William; Intrepids sista fall 80:- Strauss, Wolfgang; Uppror i Öst 50:- Strokirk, Kalle; Antifeministiska manifestet 125:- Sundberg, Jacob; Mänskliga Rättigheter 180:- Thirslund, Lars; Scenario 2022 50:- Ungrarna i Transsylvanien 50:- Vittnen från Gulag 25:- Walker, Richard; Kommunismens offer i Kina 25:- Zyto, Marek; I väntan på Messias. Att överleva Förintelsen. 210:-
 
Magnus Ivarsson: Vänsterns konungadöme
Är svenskarna världens egendomligaste folk???Den ena internationella studien efter den andra visar att Sverige och svenskarna skiljer sig från resten av världen. Det gäller inställningen till grundläggande frågor som familj, religion, ekonomi och internationell politik. Det svenska utanförskapet har gjort att vi successivt tappat vår internationella ställning. Magnus Ivarsson tar i ”Vänsterns konungadöme” upp de fundamentala faktorer som fört Sverige in på det sluttande planet.??Han beskriver den socialistiska välfärdsstaten som det förgångnas utopi. Den överdrivna centralismen, den överdrivna jämlikheten och den avvisande?inställningen till kapitalismnen är centrala faktorer bakom det svenska?samhällets förfall, som kanske främst visar sig i obalanserade och?vänstervridna media.
Magnus Ivarsson är civilekonom och har utbildning från Handelshögskolan i Stockholm, The Graduate Institute of International Studies i Genève och Stanford University i USA. Han har arbetat i Sverige, Finland Schweiz och Italien samt på uppdrag av Världsbanken i Afrika och Latinamerika.
Boken är på 230 sidor. Pris 200:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala helst in 240:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Ann-Mari Lahti: Mitt möte med KGB
 
Ann-Mari Lahti berättar på 143 sidor om sitt möte med KGB i 1970- och 1980-talets Sovjet-ockuperade Estland. Hon smugglade Biblar, fotograferade fängelser och fångläger, smugglade ut hemliga dokument, satt i förhör och lärde känna en rad estniska dissidenter. I boken berättar hon om sina resor till Estland och sina möten med frihetskämparna.
Boken är på på 143 sidor och illustrerad med bilder på fängläger, fängelser och frihetskämpar - samt Tallinns KGB-högkvarter som också finns på omslaget. Pris 135:- vartill kommer porto och emballage på 40:-. Boken levereras från den 4 november 2010. Betala helst in 175:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Boken kommer då direkt i brevlådan. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Valentin Agapov: Mitt Ryssland
Den kände ryske avhopparen Valentin Agapov berättar sin väg från Sovjetunionen till Sverige. Under sina första 40 år bodde han tillsammans med familjen på 24 kvadratmeter i en fallfärdig träbarack. Den låga lönen fick honom att ta anställkning i fiskeflottan. Trots att han var civilingenjör med anställning i rymdindustrin tjänade han bättre på ett arbete på en fiskebåt. Genom fiskeflottan hamnade han i Helsingborg. Efter att ha fastnat framför en TV-apparat i ett skyltfönster hotade båtens politiske kommissarie att överlämna Agapov i KGBs händer efter hemkomsten. Han valde att fly och söka politisk asyl. Boken berättar om livet i Ryssland.
Pris 145:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 185:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
John Barron: KGB idag
?"KGB idag" är en bok om spioneri. Men den skiljer sig på en avgörande punkt från vanliga spionböcker. Den laddade handlingen är helt hämtad från verkligheten. "KGB idag" handlar visserligen om en organisation som upphört i sin dåvarande form. Men den sovjetiska hemliga polisens metoder lever kvar som en viktig bakgrund till det som händer i Ryssland idag. Där ju för övrigt många skurpelfria KGB-män idag skaffat sig maktpositioner i maffian eller näringslivet, maktpositioner som helt grundar sig på vad de lärde sig i KGB, de pengar de kunde lägga ebslag på där och det kontaktnät de byggde upp.??Economist skrev om "KGB idag" att boken gav "en så genomträngand ebahndling av den ryska hemliga polisen som det är möjligt att få utanför den hemliga världen".??John Barron är en av västvärldens främsta kännare av den sovjetiska underrättelsetjänsten KGB. Han har bland annat arbetat vid Reader's Digest i Washington.??Den svenska utgåvan av boken kom urprungligen 1984.?
Pris 70:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 110:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregle
 
John Barron och Anthony Paul: Terrorns Kambodja
Kommunisternas maktövertagande i Kambodja är bland de mest barbariska händelser som inträffat under detta sekel. John Barron och Anthony Paul intervjuade flyktingar och avlyssnade radiosändningar för att sammanställa den fullständiga historien om omvälvningen i det en gång leende Kambodja. Boken är en oerhört inträngande skildring av hur en ideologiskt medveten regim tvingade ett helt land att leva i skräck. Den omvälvning som kostade två av Kambodjas sju miljoner människor livet.??Varm supporter till mördarregimen i Phnom Penh är Jan Myrdal. Fortfarande, många år efter regimens fall.?
Pris 50:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 90:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Petr Beckmann: Säkrast med kärnkraft
Visst finns det risker med kärnkraft. All energiproduktion är riskfylld. Men kärnkraften är det säkraste sättet att producera energi. Inräknat avfallshantering och risker för sabotage och olyckor.??Professor Petr Beckmann var obunden forskare vid University of Colorado och gör i boken en noggrant underbyggd och populärt hållen jämförelse mellan riskerna för olika slag av energiproduktion. Jämförelsen utfaller till kärnkraftens fördel.Varje kärnkraftverk räddar mellan 20 och 100 människoliv per år.?
Pris 50:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 90:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
Vladimir Bukovskij: Moskva och fredsrörelsen
?Vladimir Bukovskij tillbringade tolv år i sovjetiska fängelser och psykiatriska kliniker innan han släpptes till Väst 1976. Bukovskij var en av de främsta ryska dissidenterna och författare till flera uppmärksammade böcker. Under sin tid i Väst har Bukovskij först studerat i Cambridge och vid Stanford University i Kalifornien.??Moskva och fredsrörelsen behandlar hur Moskva manipulerade och styrde den fredsrörelse som själv gjorde anspråk på att vara oberoende.?
Pris 50:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 90:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Edmund Burke?Reflektioner om franska revolutionen
 
Reflektioner om franska revolutionen har betecknats som "den moderna idékonservatismens utgångspunkt", som en ideologisk skrift av avgörande och bestående betydelse för det politiska tänkandet i Västerlandet. Boken utgavs första gången 1790 och fick då oerhörd genomslagskraft. Under det första året utkom elva upplagor, och sedan dess har den utgetts i otaliga upplagor runt om i världen. Contras utgåva, vars första upplaga utkom 1982, med senare nytryck, är den första fullständiga översättningen till svenska.??Edmund Burke levde mellan 1729 och 1797. Han var inflytelserik politiker och parlamentsledamot och anses som den konservativa ideologins portalfigur. Reflektioner om franska revolutionen är hans viktigaste verk.??Förordet till den svenska upplagan har skrivits av framlidne professor Gunnar Heckscher, ordförande för Högerpartiet (nuvarande Moderata Samlingspartiet) mellan 1961 och 1965.
Förordet till Contras utgåva är skrivet av förre moderatledaren och professorn i statskunskap, Gunnar Heckscher. Det följer här.?
Pris 180:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 220:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Carl Carlsson: Marsianerna har landat
?Marsianerna har landat. Hjälp! Hjälp!??Vad är det för konstiga figurer som bestämmer på vår planet? Inte kan det vara jordbor, som bär sig åt på det sätt som vi vant oss vid, inte minst i svensk politik.??Carl Carlsson hjälper Dig att genomskåda när marsianerna har tagit över. En lättläst och högst personlig skildring av svensk politik av idag.
Pris 100:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 140:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Mogens Carlsson: Jag var fånge i Sovjet
Mogens Carlsson är dansk med svenskt påbrå. Han var kommunist. Han trodde på Sovjetunionen. Han ville bege sig dit för att se hur "arbetarnas eget land" fungerade. Men han fick inget inresevisum.??Han tog saken i egna händer, arbetade sig genom Sverige och Finland till den sovjetiska gränsen, som han tog sig över illegalt. Han anmälde sig vid första gränspostering.??Mogens Carlsson blev omgående fängslad. I två "rättegångar" dömdes han till 28 års fångläger. Han berättar i boken "Jag var fånge i Sovjet" om sitt liv i olika fängelser och fånglöäger i Sovjet och hur han till slut blev frisläppt och fick flytta hem till Danmark. Trots det dystra ämnet är det en lättläst och fascinerande bok.??Bland de många fångar Mogens Carlsson träffade fanns bland annat en fånge som en vecka delat cell med en svensk diplomat från Budapest, sannolikt Raoul Wallenberg.
Pris 50:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 90:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Winston Churchill: Till Västs försvar
"Till Västs försvar" beskriver utförligt och initierat den militära och strategiska balansen i världen och hur denna utvecklades till Västs nackdel. Boken är skriven av den konservative parlamentsledamot som bär sin farfars berömda namn. Han har varit parlamentarisk talesman i försvarsfrågor och "Till Västs försvar" var en av de skrifter som banade vägen för Margaret Thatchers och Ronald Reagans upprustning, som i sin tur ledde till Sovjetunionens fall och demokratins seger i Öst. Flera av de konkreta förslag som Winston Churchill lämnade bidrog verksamt till den positiva utvecklingen i det kalla kriget.
Pris 50:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 90:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Erik Ekelund: Ingen av officerarna bar uniform
Under oktober 1970 genomfördes en stor militärmanöver i Blekinge. Manövern bevakades av östtysk militär, som hade hjälp av topphemliga svenska militära handlingar.??En grupp svenska soldater slog tillbaka. Med hjälp av beslagtagna östtyska miniubåtar genomförde de en kommandooperation i Warnemünde i Östtyskland.??Erik Ekelund deltog i manövern. Efter DDRs fall hittade han i tidigare hemliga arkiv de sista pusselbitarna i det spännande dramat. Hans laddade bok återger i romantiserad form händelserna i Blekuinge och Warnemünde. De svenska soldaterna belades med tystnadsplikt i tjugofem år - till oktober 1995. Men nu kan allt berättas.??Författaren, Erik Ekelund, är civilekonom och sedan många år bosatt i Tyskland.
Pris 210:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 240:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Elina Eriksson: Den dubbla resan
Den dubbla resan är till det yttre en färgrik skildring av några år vid biståndprojektet Bai Bang i Vietnam. Ett möte med miljön, människorna, byråkratin och socialismen. En berättelse om den lilla isolerade med misstänksamhet sedda kolonin av västerlänningar på den vietnamesiska landsbygden. Samtidigt är Den dubbla resan en inre skildring av relationerna mellan en kvinna och tre män och en uppvaknande insikt om att det socialistiska systemet leder fel.
Pris 145:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 185:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Lennart Hane (red): Rättvisan och psykologin
"Rättvisan och psykologin" tar upp en brännande fråga: Kan vi lita på psykologin? Hur stor roll spelar psykologiska expertutlåtanden inför domstolarna? Riskerar inte tilltron till - eller rentav övertron - på psykologisk expertis att underminera rättssäkerheten, inte minst i laddade mål som rör incest eller våldtäkt? Mål där det ofta saknas annan bevisning än parternas egna vittnesmål.??En rad psykologer och jurister behandlar detta för många enskilda människor livasavgörand eämne. Livsavgörande för den som är offer för ett brott, men lika mycket för den som är oskyldig och får sitt liv slaget i spåillror av falska anklagelser som undebryggs med missvisande utlåtanden från psykologisk expertis.??Medverkande författare: ArneAndersson, lektor, Göteborg. Fil lic.?Lars Billing, leg pyskolog, Täby. Specialist i barn- och ungdomspsy kologi, samt vittnespsykologi.?Bo Edvardsson, universitetslektor vid Högskolan i Örebro. Doktor och leg psykolog.?Lennart Hane, advokat, Stockholm. Jur kand.?Berl Kutchinsky, docent vid Kriminalistisk Institut, Köpenhamns Universitet. Kriminolog, klinisk psykolog.?Marianne Rasmuson, professor em vid Umeå Universitet. Fil dr i genetik.?Rudolf Schlaug, f d överläkare, Lund. Med dr h c, psykiater.?Lennart Sjöberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Fil dr i psykologi.?Siv Westerberg, jurist, Göteborg. Jur kand och med lic.??
Pris 180:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 220:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Tommy Hansson: Destruktörerna
Tretton män och tre kvinnor som varit med och förstört Sverige. Läs om Axel Hägerström, Herman Lundborg, makarna Myrdal, Ernst Wigforss, Stellan Arvidsson, Gustav Jonsson, Ingemar Hedenius, Östen Undén, C H Hermansson, Olof Palme, Olof Lagercrantz, Sten Andersson, Anna-Greta Leijon, Pierre Schori och Birgitta Dahl. Samt ytterligare personer som redovisas i samlingskapitel.
Pris 190:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala helst in 230:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Tommy Hansson:
Det Gröna Sverige
Tommy Hansson, Contras ansvarige utgivare, har skrivit en roman. Eller ska vi säga skräckskildring. En bild av Det Gröna Sverige år 2017, efter Miljöpartiets maktövertagande. En klassisk framtidsvision men på ett helt unikt tema.
Pris 210:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 250:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Tommy Hansson: Neutralitetsmyten
En granskning av svensk utrikespolitik
?Sverige har under hela 1900-talet intagit en neutral politisk hållning. Under senare decennier har denna hållning sammanfattats i formeln "allinasfrihet i fred syftande till neutralitet i krig". Men Sveriges neutralitetspolitik har varit bedräglig, ty gång efter annan har svenska regeringar - både socialdemokratiska och borgerliga - tagit ställning för den kommunistiska sidan i väpnade konflikter. Vietnam och Angola är exempel härpå. Och om vi går längre tillbaka så gick Sverige med på eftergifter gentemot Tyskland både under Första och Andra Världskriget.??När vårt land nu integreras med Europa och västvärlden är det logiskt att neutralitetsdoktrinen skrotas och att Sverige öppet - politiskt och militärt - tar ställning för de västdemokratiska värderingarna. Neutralitetsmyten är slutgiltigt död, och den har aldrig heller motsvarats av en reellt förd politik.??Författaren Tommy Hansson är född 1951 och fil kand samt PhD. Han ger i boken en skarp och polemisk, men smatidigt saklig beskrivning av den svenska utrikespolitik som alltid sneglat åt den totalitära sidan.?
Pris 75:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 115:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Tommy Hansson: Ondskans imperier
”Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort”. Dessa bevingade ord av Esaias Tegnér är mottot för Tommy Hanssons nya bok Ondskans imperier. Tre ideologiska frestelser 1871–1991. Det är en jämför-ande studie som analyserar vår tids falska ideologier utifrån ett historiefilosofiskt perspektiv: wilhelmismen, nazismen/fascismen samt kommunismen. Contras ansvarige utgivare Tommy Hansson pekar på de ibland förbluffande parallellerna mellan de tre synsätten och på hur de ledde fram till tre världskrig (han räknar det kalla kriget som Tredje världskriget).
Pris 250:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 290:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Tommy Hansson: Slaveri vår tid
?Den kommunistiska ideologin har visat sig oförmögen att lösa mänsklighetens problem och där den tillämpats har dne lett till förtryck och diktatur. Kommunismens totala misslyckande på det ekonomiska planet har också blivit alltmer uppenbart under senare år. Följden har blivit en omorientering av systemen i en rad länder och sedan till själva systemets fall.??I "Slaveri i vår tid" vill Tommy Hansson visa varför marxismen leder till mänskligt slaveri. I boken tas de marxistiska teorierna upp till skärskådan. Författaren behandlar också verkligheten i ett antal representativa kommunistiska länder och kastar ljus över Karl Marx person. Dessutom presenteras en analys av vänstervridningen i massmedia.??Fil kand Tommy Hansson är född 1951. Han är redaktör och journalist. Bland annat ansvarig utgivare för tidskriften Contra. Han har länge arbetat med opinionsbildning mot totalitära ideologier och är utrikespolitisk expert med södra Afrika och Nordostasien som specialområden.?
Pris 180:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 220:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Tommy Hansson: Åter till det kalla kriget
Politiskt inkorrekta artiklar
?Under senare hälften av 1960-talet grundlades vänsterns dominans inom massmedia och samhället i stort. Detta kunde ske genom vänsterkrafternas egen aktivism, men också under påverkan av Vietnamkrigets inflytande och genom att högern vek undan. Många valde medvetet att ej ifrågasätta vänsteropinionen av rädsla för att bli av med positioner i samhället. På så sätt etablerades en "politisk korrekthet" som håller ett fast grepp om opinionsbildningen än idag.??Författaren, journalisten och utrikesexperten Tommy Hansson hör emellertid till dem som inte vek undan. Han presenterar i boken 29 artiklar som skrivits under tiden 1974-1993 och som visar att det var och är möjligt att utmana vänsterns opinions- och åsiktsmonopol. Några av artiklarna är rena scoops.??Avslutningsvis presenteras den tidigare otryckta exposén "Vänsterns nya kläder" som visar att den socialistiskt inriktade utopiska traditionen lever vidare inom till exempel den homosexuella politiska rörelsen och miljöengagemanget. Åter till det kalla kriget befäster Tommy Hanssons ställning som en av landets mest inkorrekta skriftställare.??Tommy Hansson har en svensk fil kand-examen och ett amerikanskt doktorat i statskunskap. Han är bland annat redaktör för tidskriften Aktuellt om Korea och ansvarig utgivare för tidskriften Contra. Han är född 1951.?
Pris 100:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 140:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Hans Graf Huyn: Uppmarschen
?Hans Graf Huyn, ledamot av Förbundsdagen i Tyskland - och dess utrikesutskott, var en av dem som mest principfast drev den politik som ledde till Sovjetunionens fall. I "Uppmarschen" redovisade han Sovjets långsiktiga mål: Världsherravälde. Och hur Sovjet tillgrep spioneri, underminerande verksamhet, terrorism ooch krig genom ställföreträdare för att uppnå detta mål.??Uppmarschen är en laddad bok om ett brännande ämne. Den handlar i stor utsträckning om sådant som var fördolt för allmänheten i Väst - innan segern i det kalla kriget. Boken, som uppmärksammades i många länder i Väst, var ett verksamt bidrag till den omprövning av Västs politik som ledde till kommunismens fall och demokratins seger.?
Pris 50:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala helst in 90:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Bertil Häggman: Desinformation
?Desinformation betyder medveten vilseledning. Tekniken har sedan urminnes tider använts i krig. Men Sovjetunionen och dess allierade har systematiskt använt sig av desinformation också i fredstid. Michail Gorbatjov lovade att desinformationsverksamheten skulle upphöra, men den fortsatte i nästan oförminskad omfattning.??Bertil Häggman tar upp desinformation i form av förfalskningar, inflytandeagenter, internationella frontorganisationer osv. Uppgifterna bygger bland annat på vittnesmål från dem som själva arbetat med desinformation och kritiska granskningar av experter på området.??Ett särskilt kapitel behandlar den norske storspionen och landsförrädaren Arne Treholt som desinformatör och inflytandeagent.??I Danmark har en författare och journalist utnyttjats som desinformatör och i Sverige har "Proletären", "Kommentar" och "Vi mänskor" publicerat desinformerande artiklar.??Läs om desinformationskampanjer som lögnen att aids var en amerikansk laboratorieprodukt, att amerikanska föräldrar köpte barnkroppsdelar från Syd- och Mellanamerika för transplantationer och att NATO planerade ett kärnvapenkrig.??Bertil Häggman är född 1940. Han är jurist och författare och medlem av Sveriges Författarförbund.?
Pris 50:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 90:–i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Bertil Häggman: Frihetskämpar
?I "Frihetskämpar" skildras väpnat motstånd mot kommunistiska diktaturer. Ukraina under tiden närmast efter Andra världskriget och våra dagars kamp i Afghanistan, Kambodja, Angola, Mozambique och Nicaragua.
Pris 50:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala helst in 90:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
Bertil Häggman: Medlöparna
?Det sena 1960-talets radikala studenter såg marxim, centralplanering och kommunism som lösningar på alla problem. Idag faller de stater som byggts upp på marxismens grund ihop som korthus. Både i det demokratiska västerlandet och i de tidigare kommunistiska staterna råder en förkrossande enighet om det marxistiska systemets skuld till det ekonomiska och moraliska sammanbrottet i Öst.??De som gick i bräschen för marxismen 1968 har inte försvunnit. De har genomfört den "långa marschen genom institutionerna" och sitter idag på ledande poster inom förvaltning, kulturliv och media. Då var de medlöpare. Vad är de idag???Det är den brännande fråga som Bertil Häggman tar upp i "Medlöparna". Han berättar om namn som var okända på studentvänsterns 1960-tal, men idag är kända på ledande positioner inom departement, ämbetsverk, media och kulturliv.??Bertil Häggman är jurist och författare. Han är född 1940 och har skrivit ett flertal böcker som behandlar bland annat kommunistisk ideologi och utrikespolitiska frågor.?
Pris 130:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 170:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
Bertil Häggman: Moskva och terroristinternationalen
?Sovjetunionen utnyttjade den internationella terrorismen som ett redskap mot Väst. "Moskva och terroristinternationalen" kartlade mönstret av sovjetiska, östeuropeiska, kubanska och nmordkoreanska kontakter med terrorister, framförallt då kontakter med PLO. Det fanns också den vägen kontakter mellan Moskva och nynazistiska terroristorganisationer.??Boken innehåller utdrag ur det material som föll i siraeliska händer vid invasionen i Libanon.??Bertil Häggman är född 1940, jurist och författare. Han debuterade 1971 som medförfattare till boken "Nykonservatismen i USA". Och har sedan dess skrivit ett tiotal böcker.?
Pris 50:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala helst in 90:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Bertil Häggman och Jon Skard: Så arbetar kommunistpartierna
?"Så arbetar kommunistpartierna" är en kritisk granskning av kommunistisk ideologi, stratetgi och taktik.??Bokens första del behandlar svenska kommunistpartier (främst vänsterpartiet, men också KPML(r) och SKP), hur partierna växt fram och hur deras verksamhet utvecklats. Särskild uppmärksamhet ägnas extremistgruppernas verksamhet på företagen i samband med strejker och aktivitet på militära förband.??Bokens andra del innehgåller en genomgång av den marxistiska ideologin och en redogörelse för hur kommunisterna gripit och utnyttjat makten i ett antal länder.??Boken innehåller ett frågebatteri, som gör att den kan användas i studiecirklar.??Bertil Häggman är jur kand och författare till flera böcker om ideologi och revolutionär krigföring.??Jon Skard är cand polit, statsvetare och journalist.?
Pris 50:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala helst in 90:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
Simon Leys: Kinesiska skuggbilder
Det totalitära Kinas härskare bibringade världen en översvallande positiv bild av sitt land under kulturrevolutionen. Och gör det också idag. Trots att det politiska systemet i grunden inte ändrats och det politiska förtrycket består. Bilden må växla från gång till till annan, men den positiva undertonen består trots de många omvälvningarna.??I "Kinesiska skuggbilder" tas frågan upp ur ett helt annat perspektiv. Simon Leys har gedigna kunskaper om Kina, kinesisk historia, kultur och politik. Med besvikelse tvingas han berätta om de många skuggor som tynger det Kina han älskar.??Simon Leys är lärare i kinesiska språket och litteraturen vid Australian National University i Canberra. Han har tidigare varit belgisk kulturattaché i Peking.??"Med säker fransk stil och skarp ironi skildrar han det nya Kinas mandariner... Tyvärr är det en fullständigt realistisk beskrivning som Leys gör... ett viktigt bidrag i dne Kinadebatt som har fått slagsida av politiskt önsketänkande och brist på allsidig information... Simon Leys låter oss se skuggor i den kinesiska verkligheten som tidigare medvetet eller omedvetet retuscherats bort från en soligt idyllisk Kinabild" skrev Lars Ellström i Dagens Nyheter?
Pris 80:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala helst in 120:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
Björn Lundahl: Sagan om kejsarens nya kläder
?När statsmakten kränker en individs rättigheter, begås då ett brott? Är det ett objektivt faktum? Finns det objektiva etiska principer och lagar som fungerar som objektiva rättesnören? Är dessa principer oberoende av varje lands kultur och parlament? Är principerna moraliskt bindande för alla människor på alla platser och i alla tider? ??Svaret på dessa frågor är ett otvetydigt: Ja! Om Du läser boken förstår Du varför.
Boken behandlar och bevisar i logiska termer förekomsten av Människans Rättigheter. Min förhoppning är att Du genom att läsa boken ska få en tankeställare och komma till insikt om de etiska principer som utgör grunden för Människans Rättigheter. Boken ska öppna Dina ögon för det egentligen självklara. Därför tar jag mig friheten att låna titeln till H C Andersens klassiska mästerverk "Kejsarens nya kläder".??Björn Lundahl är född 1956 i Göteborg. Han är verksam i bygg- ochfastighetsbranschen.
Pris 180:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 220:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
Richard Nixon: Det verkliga kriget
?"Vi måste se den nakna sanningen i ansiktet. Tredje världskriget har börjat och vi håller på att förlora det" skrev Richard Nixon i "Det verkliga kriget".??Boken är en bred analys av världspolitiken, gjord med de unika insikter en före detta president i USA har. Den förklarar många av de åtgärder Nixon vidtog under sin tid vid makten, men var i första hand en bok riktad framåt, som visade de stora dragen i den politik som under Ronald Reagan och Margaret Thatcher ledde till Sovjetunionens fall och Västs seger i det kalla kriget.?
Pris 80:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 120:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
Kenth Olsson: Affärernas Sverige
?Raden av politiska skandaler i efterkrigstidens Sverige är lång. Kurt Haijby, Karl-Erik Kejne, Dick Helander, Stig Wennerström, Ebbe Carlsson, Lennart Geijer, Ove Rainer, Stig Bergling, Raoul Wallenberg...?Historikern och TV-medarbetaren Kenth Olsson behandlar trettio av de mest omdiskuterade affärerna under efterkrigstiden. Bl a presenteras för första gången uppgifter ur hittills hemligstämplade dokument om Stig Wennerström.
Kenth Olsson är född 1958 och doktorand i historia vid Lunds universitet. Jämsides med sitt avhandlingsarbete om Catalina/DC3-affären har han också synat en rad andra uppseendeväckande politiska "affärer", som tillsammans krossat myten om Sverige som oskuldens och rättsstatens högborg.??De här affärerna tas upp: Vilmar Ljungdahl?Karl Erik Kejne?Olof Selling?Kurt Haijby?Gunnar Hedlund?Dick Helander?Gustav Möller?Baltutlämningen?Gunnar Sträng?Domänverks-affären?Catalina/DC-3-affären?Affären med den smugglande partikassören?Hilding Andersson?Fritiof Enbom?Jarl Hjalmarsson?Raoul Wallenberg?Kerl-Erik Eriksson?Stig Wennerström?Folke Lundquist?Ove Rainer?IB-affären?Seth Molander?Stig Bergling?David Hall?Lennart Geijer?Anders Ferm?Sjukhusspionen?Bengt Silfverstrand?Vapenaffärerna?Ebbe Carlsson??Och i förkortad form: Telub-affären?Lennart Bodström,?Egon Bahr?Carl Bildt?
Pris 190:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 230:– i förskott per plusgiro eller bankgiro 5682-0392. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Bill Persson: Tankar om nyliberalismen
??Tankar om nyliberalismen är en samlad genomgång av det tänkande som ligger bakom den ideologi som kallas nyliberalismen. Hur tänker en nyliberal när det gäller kontroversiella frågor som skatter, försäljning av narkotika och invandring. Bill Persson ger raka svar - och förklarar hur han kommit fram till dem.??Bill Persson är bageriarbetare i Båstad. Han är född 1951. I Tankar om nyliberalismen belyser han nyliberalismen från en arbetares synvinkel. Han understryker att det är just arbetarna som förlorat mest på socialismen - både i öst och här hemma. Han slår hål på vänsterns myt om nyliberalismen som de rikas ideologi, och ger samtidigt en känga åt de vänsterintellektuella "Jan Myrdal-typer" som betraktas sig som arbetarnas "beskyddare".?
Pris 130:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 170:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
Sven Rydenfelt: På upptäcktsfärd i marknadsriket
?"På upptäcktsfärd i marknadsriket" är en sammanfattande beskrivning av marknadsekonomins principer.??Vi verkar alla på marknader av skilda slag. På arbetsmarknaden. På bostadsmarknaden. På olika varumarknader. Därför behöver vi också alla veta hur marknader fungerar.??Marknaden är ett sinnrikt system för att genom frivilligt samarbete skapa välstånd. Professor Sven Rydenfelt förklarar på ett lättillgängligt sätt hur det går till.??Professor Sven Rydenfelt var tidigare universitetslektor i nationalekonomi vid Lunds Universitet. Han har flitigt deltagit i debatten om marknadsekonomin och skrivit ett flertal böcker som berör olika ekonomiska frågor. Han gavs professors namn av regeringen Bildt för sina insatser i den ekonomiska debatten.?
Pris 80:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 120:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
Einar Sanden: Eva - agent för KGB
?Irja var en ung lärarinna i Estlands huvudstad Tallinn. En dag ebjöds hon att bli turistguide. Turistorganisationen Intourist anställde henne. Hennes uppgift var att som guide var också att övervaka turisterna på uppdrag av den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB.??För att ge KGB inblick i flyktingorganisationerna i Sverige fick Irja gifta sig med en estnisk flykting och flytta till Sverige. Senare fick hon i uppdrag att gifta om sig med en svensk överstelöjtnant.??Boken ger god inblick i dagligt liv i Tallinn under den sovjetiska ockupationen.
Pris 50:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 90:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.?
Baltutlämningen
?Valentins Silamikelis var själv en av de utlämnade balterna 1946. Han blev efter återkomsten dömd till tjugofem år i Gulag, men blev frigiven 1955. Han hade redan i Sverige lyckats smuggla ut sina anteckningar och dagböcker till släktingar i Nordamerika och efter Lettlands frigörelse kunde han använda detta rika material för en unik bok. För första gången berättar en av de utlämnade balterna själv om vad som hände. Alla kan inte berätta. Flera blev avrättade, sedan den svenska socialdemokratiska regeringen med Östen Undén som främste ansvarig lämnat ut 146 baltiska ungdomar till Stalins Sovjet.?
Pris 235:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 275:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
Alexander Solzjenitsyn: Västerlandets misstag
Alexander Solzjenitsyn. Född 1918. Lägerfånge. Nobelpristagare. Utvisad från Sovjetunionen. Bosatt i USA. Efter Sovjetunionens fall åter till Ryssland. Kritiker av kommunismen och sovjetsystemet. Försvarare av traditionella ryska värden.??Västerlandets misstag är en uppgörelse med det kommunistiska Sovjet. Men också med Västs mjuka attityd mot Sovjet. Efter Solzjenitsyns skrift skärptes tonen och Sovjetunionen föll därmed ihop som ett korthus.?
Pris 50:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 90:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
William Stevenson: Intrepids sista fall
?"Intrepids sista fall" handlar om atomspionage, dubbelagenter och politiska förvecklingar på högsta nivå. Boken berättar om sir William Stephenson, mannen som kallades "Intrepid" (den djärve) och spelade en betydelsefull och fascinerande roll när det gällde att besegra nationalsocialisterna under Andra världskriget.??Efter kriget blev Stephenson engagerad i försöken att stoppa Sovjets atomspionage i Väst, ett spionage som utvecklades med dubbelspel, dubbelagenter, falska anklagelser och politiska ingripanden på toppnivå. De spionaffärer som hade sin upprinnelse i slutet av 1940-talet fortsatte långt in på 1980-talet och de beskrivs livfullt i "Intrepids sista fall". En bok som är lika spännande som en spionroman - men där vartenda ord är sant.?
Pris 80:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 120:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
Wolfgang Strauss: Uppror i Öst
?Wolfgang Strauss har själv suttit i sovjetiskt fångläger och deltagit i fångupproret i Vorkuta 1953. Han ger en unik skildring av hur oppositionen växte fram i Östeuropa.??Boken presenterar de oppositionellas idéer. Det finns redogörelser för oppositionsyttringar som strejker. demonstrationer, upplopp och uppror. Många av händelserna har knappt alls uppmärksammats i Sverige tidigare.?
Pris 50:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 90:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
Kalle Strokirk: Antifeministiska manifestet
 
Det börjar bli allt obehagligare att vara karl. Man beskrivs systematiskt i diverse mystiska statsfinansierade undersökningar som en lägre stående varelse som bär skulden till all ondska i världen. Även om man bara är en lågavlönad arbetare.??Man skulle i värsta fall kunna tåla spottloskorna om det bara rörde sig om verbala dumheter. Men nu börjar de inkvoterade stormtrupperna nå in i kanslihuset och är i full färd med att påbörja sitt systemskifte.?Skräddarsydda lagar stiftas på löpande band av dessa och de manliga lakejerna i riksdagen vågar inte säga nej av rädsla för att förlora sina poster. ??”Vita, svenska , medelålders, heterosexuella män” är onda och kvinnor offer. Som inte är ansvariga för sina handlingar.??Det skulle betyda att halva befolkningen inte är tillräknelig och alltså inte borde ha rösträtt. Var det inte ungefär så de resonerade förr? I så fall är det feministerna som är bakåtsträvarna och inte vi andra, män och kvinnor som inte vill krossa könsrasismens kristaller i huvudet på varandra.??Denna skrift är inte späckad av statistik. Dess syfte är mer att ställa frågor och resonera kring en otrevlig och ohållbar utveckling. För både kvinnor och män.??Läs, gnissla tänderna och vädra luften med dina vänner!
?Om författaren?Kalle Strokirk är född 1948 och har medverkat som illustratör och serietecknare i bland annat DN och Aftonbladet sedan tidigt 70-tal. Under denna tid startade han tidningen ”Seriefront” i ett försök att bryta de utländska syndikatens monopol och ge svenska tecknare uppdrag istället. Han gav på eget förlag ut albumen ”Marxismens politiska ekonomi i serieform” och ”Gräsliga gubbar”. I DN har han medverkat med de illustrerade aforismerna ”Kalles hjältar” och serierna ”Årstafrön”, ”När jag fyllde femtio önskade jag mig en dator” samt ”Kurts krog”. För närvarande är han sysselsatt med en mängd projekt som exempelvis animerade kortfilmssnuttar av ”Kalles hjältar.” På hans sajt www.kallestrokirk.se finns världens troligen första antifeministiska tecknade serie ”Sune och rödstrumporna.” Det senaste projektet är en tecknad serievariation av liberalismens fördelar under namnet ”Farväl till vänstern.
Denna bok kommer först att bemötas med tystnad. Om inte det hjälper kommer den att bespottas. Och lyckas inte heller det kommer man att stjäla dess idéer.
Pris 125:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 165:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
Mänskliga rättigheter
Sverige har undertecknat ett flertal konventioner om mänskliga rättigheter, konventioner som Sverige förpliktat sig att följa. Det har blivit allt vanligare att svenska medorgare åberopar dessa konventioner till sitt stöd i strid mot politiska beslut eller domstolsutslag i Sverige. I några uppmärksammade fall har Sverige fällts för brott mot konventionerna.??I boken återges konventionstexterna till: ?Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna??FNs konventioner om de mänskliga rättigheterna??Vidare återges: FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna?Helsingforsavtalet?Regeringsformens rättighetskapitel??Professor em Jacob Sundberg har skrivit en inledning, som bland annat behandlar hur medborgaren gör sin rätt enligt konventionerna gällande.?
Pris 180:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 220:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
Lars Thirslund: Scenario 2022 - så skonades världen
?En illustrerad fabel, som ger människan en chans till under djurens förmyndarskap.??Elefanten och Tyrannosaurus svängde foten runt var sin knapp med siffran noll på. En knapp som det var meningen att de skulle trycka på när det inte längre fanns något hopp. Bägge visste att det inte fanns något hopp.??Författaren, Lars Thirslund, är konstnär och delar sin tid mellan Danmark och Sverige.?
Pris 50:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 90:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
Ungrarna i Transsylvanien
?Ungrarna i Transsylvanien är Europas största nationella minoritet. Deras nationella identitet hotas av den rumänska statsmakten. Några aspekter på detta behandlas i "Ungrarna i Transsylvanien": ?Gellert Tamas svarar för artikeln Ungrarna i Transsylvanien - studium av ett minoritetsproblem??André Du Nay svarar för artikeln Rumänska folkets och språkets ursprung??Géza Szöcs svarar för två brev med vädjanden till dåvarande rumänska kommunistpartiet??Vidare ingår Europaparlamentets uppmaning till Rumänien att upphöra med kränkningarna av de nationella minoriteternas rättigheter och ett memorandum till deltagarna i Madridkonferensen för kontrollen av Helsingforsavtalets efterlevnad.?
Pris 50:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 90:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
Richard Walker: Kommunismens offer i Kina
?Professor Richard Walker är chef för institutet för internationella studier vid University of South Carloina. "Kommunismens offer i Kina" sammanställde han på uppdrag av amerikanska senatens justitieutskott. Förord till skriften är skrivet av senater James O Eastland. Slutsatsen av Walkers studie är att Mao Zedong som massmördare vida överträffar såväl Adolf Hitler som Josef Stalin.?
Pris 25:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 65:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
Marek Zyto:
I väntan på Messias
När den judiska nationen ställs inför svåra prov uppstår tanken att Messias ska komma och reda upp situationen. De tankarna var i hög grad levande i Centraleuropa under Andra världskriget. En av dem som upplevde situationen där var Marek Zyto, som lyckades fly undan nationalsocialisternas ockupation av hans hemland Polen till Ukraina och Ryssland. Han lärde sig där högst handgripligt att det fanns ytterligare en socialistisk ideologi som var ett hot mot mänsklig anständighet.
Efter krigsslutet återvände Marek Zyto till Polen, men måste sedan på nytt fly undan de judeförföljelser som åter tog fart efter kommunisternas maktövertagande. Han bor sedan i slutet av 1940-talet i Sverige och medarbetar regelbundet i tidskriften Contra.
Pris 210:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Betala in 250:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
 
Länkar
Contras hemsida: http://www.contra.nu
Beställningsregler: http://www.contra.nu/regler.html
Hansson/Det gröna Sverige: http://www.contra.nu/gronasverige.html
Hansson/Ondskans imperier: http://www.contra.nu/HanssonOndskan.html
Hansson/Slaveri i vår tid: http://www.contra.nu/HanssonSlaveri.html
Hansson/Åter till det kalla kriget: http://www.contra.nu/HanssonAter.html
Häggman/Moskva och terroristinternationalen: http://www.contra.nu/HaggmanTerrorism.html
Häggman/Så arbetar kommunistpartierna: http://www.contra.nu/HaggmanSkard.html