Kommunismens Brott

Startsidan

Asien
Baltikum
Latinamerika
Polen
Ryssland
Tjeckoslovakien
Ungern
Östtyskland

Frihetskämpar
Hedersmedlemmar
Intervjuer
Kända kommunister
Kommunistiska partier
Missbruket av psykiatri
Putin FSB/KGB
KGB-män
Föreningen Expo

Bokrecensioner
Clartéförbundet
Contras nätbokhandel
Hjälpcenter
Mitt möte med KGB
Musik
SKP gav mig psykisk ohälsa
Svenska Memorial
Videomaterial
Övrigt

Forum
Gästbok
Länkar
Några viktiga ord
Om sidan

Musik

Om harmonisk musik
Melodiernas mästare Toivo Kurmet
Urmas Alender


Melodiernas mästare Toivo Kurmet

Den estniske kompositören Toivo Kurmet (1949-2003), som under åren 1979-1986 var bosatt i Sverige, var ett mycket sensitivt medium åt den harmoniska musikens flöde.

Toivo Kurmets musikaliska verk leder lyssnaren till melodiernas förtrollande sfär, till högre dimensioner genom att dra undan vardagslivets grova skynke så att själen förädlas och svårigheter förträngas och i stället skulle uppmuntra till att göra goda gärningar.

Hans musik innehåller en magisk kod, som förenar figurationerna i en helhet.

De flesta kompositörer kan inte skapa melodier. De förenar olika harmoniska ackord med olikartade klangfärger, som våra sinnen kan njuta av, kallad vertikalmusik. Men om man kompletterar dessa harmoniska klanger med någon melodi, bildas en horisontal dimension, vars positiva inflytande är svårt att överskatta. Även ur Kurmets melodiska väv växer det fram en harmoni, som fördjupar hans popsymfoni med en tredje, extra dimension, kallad ”Vattumannens brutna symfoni”, bearbetad och arrangerad av den svenske kompositören och keyboardspelaren Attila Publik.

Tidigare spelade han in tre skivor med Toivo Kurmets förtrollande vackra melodier. ”Medkänslans dimensioner” (2004) och “Visionerna” (2006), ”I musikens flöde” (2008).

Attila Publik är född den 1 november 1968 i Göteborg. Han har spelat i olika rockgrupper, däribland i hårdrockbandet Lost Horizon, och i internationella dansband. Han har spelat folkmusik, jazz och soul och tidigare spelat in två skivor med Toivo Kurmets musik. Han har också skrivit egen musik och kommit med musikaliska kompletteringar till Toivo Kurmets verk (“Den förlorade världen”, “Requiem” med flera).

De flesta kompositörer kan inte skapa vackra melodier. Det kunde däremot Toivo Kurmet. Han blev melodiernas mästare.

De nämnda skivorna innehåller Toivo Kurmets bästa melodier, som förtrollar och går rakt in i hjärtat. Dessa sagolika kompositioner förmedlar ett väsentligt budskap: det är av yttersta vikt att hysa medkänsla med alla levande varelser.

Hos lyssnaren förvandlas dessa till storstilade färgstarka visioner, som frammanar surrealistiska stämningar. Skivorna är en hyllning till Toivo Kurmet och hans storartade verk.

Den brittiske kapellmästaren och musikkännaren George Steven kommenterade: “När jag först lyssnade på Toivo Kurmets musik, var det som en frisk fläkt. Jag tycker att esterna skall vara stolta över honom och jag är övertygad om att de kommer att vilja spela hans verk. Hans musik är modern men inte på något sätt disharmonisk. Musiken är omedelbart gripande för det finns ett djup, som gör att intrycket stannar kvar. Jag träffade honom dessvärre aldrig, när jag var i Estland. Nu får jag nöja mig med att möta honom genom att lyssna till hans musik.”

Den figuration som Kurmet använder är en grupp av dynamiska toner, oftast en del av motivet och vanligtvis i form av en suggestiv melodi, som är ett uttryck för lidande och livets tragiska sida.

Hans faktur, som karakteriserar de vertikala (klangmässiga) tongångarna är gles och transparent, vilket är karakteristiskt för de klassiska kammarmusikverken. I Kurmets musik förekommer många rytmiska figurationer.

En sådan figurativ musik låg honom varmt om hjärtat. Han hade uppnått en direkt kontakt med musikens flöde, som delade ut själsliga gåvor ur sina oändliga skattkammare.

Toivo Kurmet undvek helt disharmoniska sätt att komponera.

Kurmets popsymfoni uttrycker just hans sökande efter melodier. Som han själv nämnde, var hans mål en symbios mellan melodi och harmoni. Jag anser att han lyckats därmed.

Klangfärgerna varierar mycket, fakturen är melodisk och transparent.

Tonsättarens levnadsöde och tankevärld framträder profetiskt.

Toivo Kurmets livslåga slocknade i förtid

Toivo Kurmets livslåga slocknade i förtid. Hans tid i denna värld blev för kort. Hans musik förbjöds i Estland av de sovjetiska myndigheterna år 1977 (med motivering att sovjetmänniskan inte behöver vacker musik), hans kreativa verksamhet ströps, och 1979 blev han tvungen att lämna landet genom att gifta sig med en exilestnisk kvinna i Sverige. Esterna var inte heller mogna för hans musik och kunde inte tillgodogöra sig hans stora och rika begåvning.

De flesta har svårt att se och höra livets tecken och metaforer. Därför behövs det en vägvisare, en sann konstnär, som underlättar vandringen i mysteriernas labyrint. Vår uppgift är att skaffa oss en pålitlig guide. Toivo Kurmet var en sådan guide som kunde lotsa oss genom musiklabyrinten.

Skivan med popsymfonin kanske utkommer någon gång i framtiden. George Stevens meddelade i oktober 2007 att man kommer att spela Kurmets popsymfoni i England som ett framstående verk inom europeisk musik, så fort den har utkommit i Sverige.

I juli visas i Estland en film om Toivo Kurmets vackra musik: ”I melodiernas förtrollning”.

Jüri Lina

Toivo Kurmets musik på CD-skiva kan beställas på jyrilina@yahoo.se.