Kommunismens Brott

Startsidan

Asien
Baltikum
Latinamerika
Polen
Ryssland
Tjeckoslovakien
Ungern
Östtyskland

Frihetskämpar
Hedersmedlemmar
Intervjuer
Kända kommunister
Kommunistiska partier
Missbruket av psykiatri
Putin FSB/KGB
KGB-män
Föreningen Expo

Bokrecensioner
Clartéförbundet
Contras nätbokhandel
Hjälpcenter
Mitt möte med KGB
Musik
SKP gav mig psykisk ohälsa
Svenska Memorial
Videomaterial
Övrigt

Forum
Gästbok
Länkar
Några viktiga ord
Om sidan

Övrigt

ABF - Arbetarnas bildningsförbund
Antifaschistisk aktion (AFA)
Böcker av exilesten Alex Milits
Demokrati och mänskliga rättigheter är det som leder framåt
Internationell domstol för kommunismens brott
Jordens Vänner
Katynmasakern
Kommunismens / Socialismens väsen
Kommunismens svarta bok
Lech Walesa
Lenin
Olev Otts Böcker
Om kommunismens ondskefulla väsen
Socialism
Stalin
Östeuropeiska solidaritets kommiten - ÖESK

På engelska (In English):
About underground opposition in Estonia – the Estonian Democratic Movement
Great lies and great terror
The repressive policies of Soviet occupation regime in Estonia and their consequences


Jordens Vänner

Jordens Vänner säger sig vara partipolitiskt oberonde men läser man deras material så ser man att de är kommunister. De arbetar för miljö och solidaritet.

Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt.

Jordens Vänner för en samhällskritisk debatt och är miljörörelsens kommunistiska röst.

När man läser Jordens Vänners sida MUDI-MUMS så slås man av deras kommunistiska resonemang. Alla problem som har med miljön, klimatet, maten och ekonomin att göra skylls på det kapitalistiska samhället och de multinationella företagen. De talar hela tiden om hur storkapitalet roffar åt sig jordens rikedom, suger ut jordens fattiga, skövlar regnskogen, förstör miljön med sina utsläpp osv. Här kommer citat av Jordens Vänner "Makten över maten och produktionen på landsbygden har med förödande konsekvenser flyttats från lokala producenter till storindustrier, internationella jordbruksföretag och finanskapital. Jordbruk, skogsbruk, fiske och andra naturbruk tvingas lyda andra lagar än naturens egna lagar. Konsumenter och landsbygdens folk har alltför länge och alltför passivt anpassat sig till utvecklingen.

Naturresurserna och vidareförädlingen har förvandlats till brickor i ett monopolspel där mest pengar vinner. Denna utveckling måste brytas, som producenter, medmänniskor och konsumenter måste vi återta makten.

Den globala ekonomin rör sig snabbt och matindustrin är inget undantag. Det gör att den multinationella kartan ständigt förändras när bolag köps och säljs.

Jordens Vänner pratar hela tiden om kapitalismen och de multinationella företagen som de ansvariga för klimatförändringen och försämringen av vår miljö. De talar om hur de multinationella företagen roffar åt sig mark och skog.

De uppmanar till bojkott av bla
Estrella, Gevalia, Marabou, O´Boy, Wasabröd, Falu rågrut, Coca-Cola Cola, GB glass samt McDonalds och Burger King och många fler.

Visst alla vill ha en hållbar utveckling och en bra miljö men man kan inte bara anklaga kapitalismen för miljöförstöring. I de socialistiska länderna fanns det också mycket miljöförstöring. Bajkalsjön i Ryssland var en av de smutsigaste sjöarna redan under Sovjettiden.

Många människor dog och tusentals blev sjuka efter Tjernobyl katastrofen. Mer än 25 år efter katastrofen lider människor av strålningen. Katastrofen påverkade inte bara Ukraina utan även grannländerna.

Sovjetunionen anses som världens mest förorenade områden. Enorma mängder av radioaktivt avfall dumpades i Karatjajsjön. Problemet berodde på att staten var ägare av både marken och produktionen och hade således inget att vinna på att minska produktionen. Både kapitalismen och kommunismen bär ansvar för miljöförstöringen i världen.