Kommunismens Brott

Startsidan

Asien
Baltikum
Latinamerika
Polen
Ryssland
Tjeckoslovakien
Ungern
Östtyskland

Frihetskämpar
Hedersmedlemmar
Intervjuer
Kända kommunister
Kommunistiska partier
Missbruket av psykiatri
Putin FSB/KGB
KGB-män
Föreningen Expo

Bokrecensioner
Clartéförbundet
Contras nätbokhandel
Hjälpcenter
Mitt möte med KGB
Musik
SKP gav mig psykisk ohälsa
Svenska Memorial
Videomaterial
Övrigt

Forum
Gästbok
Länkar
Några viktiga ord
Om sidan

Övrigt

ABF - Arbetarnas bildningsförbund
Antifaschistisk aktion (AFA)
Böcker av exilesten Alex Milits
Demokrati och mänskliga rättigheter är det som leder framåt
Internationell domstol för kommunismens brott
Jordens Vänner
Katynmasakern
Kommunismens / Socialismens väsen
Kommunismens svarta bok
Lech Walesa
Lenin
Olev Otts Böcker
Om kommunismens ondskefulla väsen
Socialism
Stalin
Östeuropeiska solidaritets kommiten - ÖESK

På engelska (In English):
About underground opposition in Estonia – the Estonian Democratic Movement
Great lies and great terror
The repressive policies of Soviet occupation regime in Estonia and their consequences


Katynmasakern

Katynmasakern var en massavrättning av polska officerare som Sovjetunionen genomförde 1940. Katyn är ett skogsområde väster om Smolensk. I april 1943 upptäckte retirerande tyska ockupationstrupper massgravar i Katyn med kvarlevor efter 4421 polska officerare. Enligt tyskarna avrättades officerarna av sovjetiska säkerhetstrupper innan tyskarnas ockupation. Sovjetunionen hävdade att det var tyska trupper som genomförde massakern 1941. Storbritannien och USA anklagade tyskarna och beskyllde dem och den Polska exilregeringen för att skapa osämja mellan de allierade. Till följd av detta bröt Sovjetunionen diplomatiska förbindelser med den Polska exilregeringen. De avrättade begravdes i åtta stora massgravar, den största innehåller tolv lager av kroppar. Avrättningarna i Katyn pågick under fem veckor. Rättsmedicinska specialister som hade undersökt några av kropparna skrev i en rapport att offren dödats under år 1940, alltså före tyskarnas ockupation. Beslutet att avrätta polska officerare togs i mars 1940 av kommunistiska partiets militär byrå. En av dem som skrev på ordern var Stalin. Totalt mördades ca 15000 polska officerare.

NKVD gjorde listor över familjerna till de mördade officerarna. Många av de blev deporterade. Vid Nürnbergprocessen 1945–1946 anklagade Sovjetunionen Nazisterna för massakern i Katyn skogen men domstolen fann inte bevisningen hållbar. Sovjet förnekade länge anklagelserna, först i samband med Gorbatjovs makttillträde 1985 kom en ny utredning av händelserna. En polsk-sovjetisk kommission tillsattes 1987, och året därpå ifrågasattes sanningshalten i den sovjetiska versionen. Under 1989 och 1990 publicerades både i Polen och Sovjetunionen bevis för att den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD var ansvarig för massakern och den efterföljande mörkläggningen av händelserna. Trots polska påtryckningar har Ryssland inte gått med på att benämna Katynmassakern som folkmord, vilket Polen kräver. Det mångåriga förnekandet från sovjetregimen har påverkat de polsk-ryska relationerna.

Anhöriga till polacker som mördades av sovjetisk säkerhetspolis under Katynmassakern har anmält Ryssland till Europa domstolen för de mänskliga rättigheterna. Bland de som mördats ingick cirka 22 000 officerare och intellektuella som 1940 avrättades med ett skott i huvudet av NKVD-trupper i Katyn, Charkiv och Kalinin (i dag Tver). De anhöriga anser att ryska myndigheter inte har genomfört en grundlig utredning av brotten. Ryska åklagare har utrett Katynmassakern i 14 år, men lade ner utredningen i september 2004 och vägrade att klassificera massakern som brott mot mänskligheten. Ingen åtalades och majoriteten av alla dokument som rör massakern är hemligstämplade.

Kommunister mördar alla som inte vill bygga socialism och som bekämpar de. De är beredda att gå över lik för att genomföra sin ideologi. Katynmassakern är ännu ett bevis på kommunismens vidriga brott. Den 17 september 2007 hade filmen ”Katyn” premiär.

-
Sovjetisk propagandaaffisch i vilken man menar att för att befria bönderna måste man göra sig av med polska generaler och land ägare.