Kommunismens Brott

Startsidan

Asien
Baltikum
Latinamerika
Polen
Ryssland
Tjeckoslovakien
Ungern
Östtyskland

Frihetskämpar
Hedersmedlemmar
Intervjuer
Kända kommunister
Kommunistiska partier
Missbruket av psykiatri
Putin FSB/KGB
KGB-män
Föreningen Expo

Bokrecensioner
Clartéförbundet
Contras nätbokhandel
Hjälpcenter
Mitt möte med KGB
Musik
SKP gav mig psykisk ohälsa
Svenska Memorial
Videomaterial
Övrigt

Forum
Gästbok
Länkar
Några viktiga ord
Om sidan

Ryssland

Inledning Ryssland
Anna Politkovskaja
Gulaglägren
Ivan Vasilyevich Moiseyev - En rysk martyr
Memorial
NashiPutin
Natalja Estemirova
Oktoberrevolutionen
Ryska riksförbundet i Sverige
Sergej Kovaljev
Sergej Magnitskij
Sovjetunionen
Svenska Tjetjenienkommittén
Sveriges positiva hållning gentemot Kreml
Tragedin i Novocherkassk 1962
Vitryssland
Vladimir Vysotskij


Sovjetunionen

Ryssland var ett underutvecklat bondeland, med en mycket fattig befolkning i stor nöd, utan demokratiska rättigheter eller möjlighet till utbildning. Riket styrdes enväldigt av tsaren Nikolai II, vars välde inte bara omfattade det egentliga Ryssland utan även flera andra nationer, bland annat Finland delar av Polen, de baltiska staterna, Ukraina, länderna i södra Kaukasus och stora delar av Centralasien. Februarirevolutionen inledde ryska revolutionen och innebar bland annat att tsaren, Nikolaj II, abdikerade och att en regim bildades av en allians mellan liberaler och socialister. Revolutionen var till stor del ett resultat av det pågående första världskriget och ett missnöje med hur landet styrdes av tsaritsan Alexandra av Hessen och Nikolajs ministrar, som styrde i hans ställe medan han tog sig rollen som överbefälhavare.

Revolutionen i februari innebar att tsar regeringen störtades, och revolutionen i oktober innebar att det kommunistiska bolsjevik partiet blev styrande parti, med Lenin och Trotskij i spetsen7 november 1917 utbröt ryska revolutionen i Sankt Petersburg och 12 november i Moskva. Den 7 november var alltså den 25 oktober enligt den julianska kalendern. Det kommunistiska partiet styrde Sovjetunionen med terror under mer än 70 år. Tsar-familjen mördades.

Den 4 och 5 december skrevs 2 dekret enligt vilka man skulle massavrätta alla motståndarna till regimen alla "klassfiender" skulle spärras in i koncentrationsläger. Under åren 1918 till 1921 hade ungefär 70000 spärrats in i koncentrations läger och ca 10000 hade mördats. Man skulle skapa den perfekta människan. Bolsjevikerna förde ett krig mot kosackerna en grupp bönder och krigare som tjänst gjorde i Ryska armén. Sovjetregimen utpekade kosackerna som klassfiender. Kosackernas samhällen raserades, massavrättningar genomfördes och de överlevande deporterades. Mellan 300 000 och 500 000 tusen kosacker mördades av en befolkning på ca 3 miljoner.

Sovjets första Ledare var Vladimir Ilich Lenin. Han var även ledare för bolsjevik partiet. " En lögn sagt tillräckligt ofta blir en sanning" Lenin. "I vår kamp om makten får vi inte hejdas av några principer. Vi bör vara beredda till vilka trick, olagliga metoder och lögner som helst. Om vi för kommunismens skull är tvungna att utrota nio tiondelar av befolkningen, får vi inte vika tillbaka för detta offer." Vladimir Lenin: Valda verk, del 2, sid 701. Den 19 januari 1918 avslog duman Lenins förslag att makten skulle ges till sovjeterna. Majoriteten i duman menade att man först borde skapa en demokratisk författning. Detta ogillades dock av sovjetregeringen som upplöste duman. Därefter arresterades de oliktänkande deputaterna, varav ett antal mördades. Ryssland skrev den 3 mars 1918 under freden i Brest-Litovsk, som innebar att Ryssland erkände Tysklands krav på självständighet för Finland, Polen och Ukraina. Vidare blev Sovjet tvunget att avstå kontrollen i Baltikum.

Omedelbart efter statskuppen lät Lenin upprätta en hemlig polis, tjekan, under ledning av Felix Dzerzinskij som började rensa ut motståndare och döma dem till döden, kasta dem i fängelse eller förvisa dem till Sibirien. För detta krävdes inte att man gjort sig skyldig till något som stämplades som brott. Det räckte med att man var klassfiende. År 1918 skapas de första koncentrationslägren för att där hålla dem som regimen ansåg som sina fiender. På initiativ av Lenin, Trotskij och Dzerzinskij togs de första stegen att återupprätta de så kallade "katorgas" som använts under Tsarryssland mot politiska fångar och brottslingar, där man dömdes till straffarbete. I Sovjet Ryssland benämnde man systemet Gulag. Redan i december 1917 hade den nya regeringen utpekat kosackerna som "klassfiender". I januari 1919 i en resolution hos bolsjevikernas centralkommitté talades det om att detta folkslag borde "utrotas och likvideras till sista man". Kommunisterna lät rasera kosackernas samhällen, massavrättningar genomfördes och de överlevande sändes iväg. Av det kosackiska befolkningen på tre miljoner kom mellan 300 000 till 500 000 människor att dödas. Lenin dog 1924 och Stalin blev ny ledare för Sovjetunionen.

Josef Stalin ledde Sovjetunionen från 1924-1953. Hans mål var att omforma det sovjetiska samhället med en aggressiv planekonomi och kollektivisering av jordbruket och industrin. Hans regim var en brutal totalitär regim ansvarig för miljoner människors död som ett resultat av diverse utrensningar och kollektiviserings försök. Stalin hade nästan obegränsad makt för att omforma det sovjetiska samhället.

Kollektiviseringen av jordbruket genomfördes med brutala metoder. 1928 blev det brist på spannmål i Sovjetunionen och regeringen beslöt att konfiskera spannmål från bönderna. Stalin la skulden på kulakerna och drev igenom en tvångskollektivisering av jordbruket. Kulakerna skulle likvideras som klass. Kulakerna och deras familjer dödades eller deporterades till Gulagläger. Mellan 1929-1932 hade över tre miljoner kulaker dödats eller deporterats. Det fanns 2 slags kollektivjordbruk: kolchoser som ägdes av bönderna gemensamt och sovchoser som ägdes av staten. Till följd av kollektiviseringen och hårda krav på livsmedelsleveranser från myndigheterna utbröt massvält under åren 1932-1933. Särskilt hårt drabbades Ukraina med miljontals dödsoffer. Regimen skapade svält katastrofen för att bryta ned motståndet mot kollektiviseringen. Detta var en av de största katastroferna i Ukrainas moderna historia.

Den 1 december 1934 mördades Kirov på sitt kontor av Leonid Vasiljevitj Leontjev. Motiven för dådet var oklara, men Leontjev hade uteslutits ur kommunistpartiet tidigare samma år. Mordet på Sergej Kirov 1934 togs av Stalin som en förevändning att inleda utrensningar inom kommunistpartiet och administrationen. Säkerhetstjänsten NKVD fick utökade befogenheter och arresteringar skedde i allt snabbare takt. Vid den första Moskvaprocessen dömdes ett antal av landets ledande politiker och andra höga befattningshavare.

Min mamma Clara var i Moskva 1934-1938. I 1937 började Clara jobba i bokförlaget foreing Publishers. Clara jobbade som korrekturläsare och så småningom som chefredaktörens medhjälpare. Min mamma berättade att under denna tiden pågick processerna mot "landets fienden" "det var många i förlaget som försvann. De som var kvar på förlaget fick sitta dag och natt för att så snart som möjligt översätta de stenografiska referaten från processerna. Det var en mycket orolig stämning ingen kände sig säker. Men alla hade en känsla att det var en våg som skulle gå över. Det var helt obegripligt hur folk som de var säkra på att de var oskyldiga, tillgivna kommunister hade försvunnit. Det var en stämning av förvirring att det var en fara som hängde över landet. Det visste inte vad som hade hänt de människorna som hade försvunnit. De trodde att de kanske bara togs till förhör och skulle snart återvända. Informationen om de försvunna var fullkomligt sekretessbelagt. Man läste och översatte dessa rapporter och trodde att de var äkta. De som blev arresterade hade erkänt sin skuld. Och man trodde att de verkligen var skyldiga. De hade erkänt sin skuld för att rädda sina familjer och efter mycket tortyr. Ingen kunde drömma om att dessa människor var oskyldiga". Mer än en och en halv miljon arresterades. Många av dem avrättades, ännu fler hamnade i Gulagläger.

Sovjetunionen delade upp Östeuropa i intresse sfärer 1939 tillsammans med Nazityskland när Molotov-Ribentropppakten skrevs på Pakten var ett icke exkretions avtal mellan de båda länderna. Halva Polen tillhörde den tyska sfären och andra halvan den sovjetiska sfären. Enligt pakten skulle Sovjetunionen köpa tyska maskiner medan Tyskland skulle få leveranser av säd, olja, järn, bomull och mineraler till ett värde av 650 miljoner riksmark under tolv månader. Detta var början till andra världskriget. Först invaderades Polen av tyskarna 1 september 1939 och den 17 september 1939av Sovjetunionen. De bombade polska städer. Den 30 november anföll Sovjetunionen Finland när Finland vägrade gå med på att avträda en buffertzon nordväst om Leningrad (nuvarande Sankt Petresburg) och samma typ av överenskommelse som de baltiska staterna tvingats gå med på. Sovjet plan bombade Helsingfors. Sovjetunionen ansåg Finland som fachistiskt och startade en markoffensiv. Finska vinterkriget slutade i mars 1940 med att Finland tvingades till stora landavträdelser.

Året därpå ockuperades baltstaterna helt och hållet och annekterades av Sovjetunionen. En delegation från tyska SS åkte till Sovjetunionen på 1940-talet för att lära sig bygga konsertnationsläger. Den 22 juni 1941 anföll Tyskland Sovjetunionen. Tyskarna trängde fram snabbt och hade redan mot slutet av augusti nått till Kiev och Leningrad. Belägringen av Leningrad varade i 900 dagar (september 1941 till januari 1944). Under den tiden dog närmare en miljon leningradbor av svält och kyla.

Stalin vägrade att gå med i anti Hitler koalitionen. Stalins ide var att Hitler skulle förstöra den gamla ordningen i Europa. Sedan skulle Stalin komma som befriare. Miljontals skulle sitta i konsertnationsläger och vänta efter frihet. Den sovjetiska armen skulle befria dessa fångar. Kriget slutade 9 maj 1945. 1953 dog Stalin. Stalin tiden var över men förföljelser mot oliktänkande fortsatte. I de baltiska staterna sattes frihetskämpar i fängelse eller skickades till Gulag bara för att de ville ha ett fritt Baltikum. Mart Niklus och Jüri Kukk är några av de som kämpade för Estlands frihet. Mera om detta kan läsas på sidorna om Baltikum.

Alexander Solsjenitsyn I Ryssland var motståndet hårt mot oliktänkande. En av de mest kända frihetskämparna var Alexander Solsjenitsyn. Han var författare och historiker. En av hans mest kända böcker är Gulagarkipelagen. Solstjenitsyn kritiserade Stalin och blev arresterad och hamnade i olika arbetsläger i Gulag. Andrej Sacharov var en sovjetisk kärnvapen fysiker och en aktivist för mänskliga rättigheter. Sacharov blev en talesman för medborgerliga friheter i Sovjetunionen, och för internationell nedrustning och kärnvapen kontroll. Han protesterade även mot Sovjetunionens krig mot Afghanistan. 1985 fick han Nobels Freds pris. Hans politiska aktiviteter ledde still att han tvingades i exil till Gorki 1980. Han tilläts återvända till Moskva i december 1986 och i april 1989 valdes han till kongressen i Folkets suppleanter. Han förblev en ledande talesman för mänskliga rättigheter och politiska och ekonomiska reformer fram till sin död i december 1989.

I Sovjetunionen som i många andra socialistiska länder var religionen förbjudet. Det fanns två sorters församlingar. En officiell som bevakades av KGB och en underjordisk. Många troende fick problem med KGB. Ivan Moiseyev var en av de som fick problem med staten på grund av sin tro. Han var evangelist.1970 blev han inkallad i den sovjetiska armén. Redan från början fick han utstå stora prövningar på grund av sin tro. Så småningom när han vägrade att förneka sin tro blev han förföljd och torterad. Den 16 juli dog han vid en ålder av 20 år en martyr död.