Svenska
Memorial
     

Startsidan

Blogg
Senaste nytt
Presentation
Hedersmedlemmar

Stort föredrag 27/2
Konferenser
Resor

Ryssland
Ryska Ambassaden
Ryska Mistralfartyg
Internationella Memorial

FSB
Anna Polikovskaja
Michail Suprun
Johan Bäckman
Natalja Estemirova
Ung kvinna berättar
Kontrollerar för extremism

Länkar
Videomaterial
Övrigt

Kontrollerar för extremism - hittar utländska agenter

Den 24 maj i Zamoskvoretskij Tingsrätt i Moskva behandlades klagomål från Internationella Memorial för att de har utsatts för kontroll från åklagarmyndigheterna i slutet av mars. Domare JuliaVarankina.

Klagomålen avslogs. Memorial tänker överklaga detta beslut.

Memorial framförde klagomål för att Åklagarmyndigheterna inte förklarade på vems order de genomförde kontrollen. Enligt lagen kan kontroll genomföras enbart i samband med att det kommit in upplysning om ett konkret brott. Omfattningen av kontrollen framkom inte heller.

Sammansättningen av kontrollanterna var olaglig (baserat på punkt 1 i Art. 22 i lagen om domstolsväsendet kan bara experter utses av cheferna för organisationen som ska genomföra kontrollen men absolut inte okända för dem företrädare för justitieministeriet, Federal Tax Service och NTV).

Således var "Memorials" rättigheter till föreningsfrihet begränsade som garanteras av del 1 i Art. 30 i konstitutionen och artikel. 11 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och den grundläggande friheten. Det har även brutits mot vissa bestämmelser i lagen om åklagarmyndigheterna.